ΟΙ 36 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΗΓΕΙΑ 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η προθεσμία για τις δηλώσεις  των kids έληξε.  Θα αγωνιστούν οι 18 ομάδες στα ΜΙΝΙ και οι 18 ομάδες στα Σουπερ Μίνι που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνεχίζονται οι δηλώσεις για τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ 36 ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΙΔΣ ΡΗΓΕΙΑ 2017

Εφόσον δηλώσουν, έστω και καθυστερημένα και άλλες ομάδες για τα kids, “ως ομάδα” θα αγωνιστούν μόνον οι πρώτες που θα δηλώσουν εφόσον κάποια ομάδα από όσες δήλωσαν ακυρώσει τη συμμετοχή της μέχρι την Τρίτη 23.5.2017 που λήγουν ΚΑΙ οι δηλώσεις του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Στις ομάδες που θα αγωνιστούν στα kids θα σταλεί ενημερωτικό για τον καλύετρο συντονισμό. Καλή επιτυχία στην προετοιμασία σας.

print

Written by