ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17

Η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου είναι εβδομάδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για τα γκρουπ του Φυτωρίου και τα γκρουπ των Ακαδημιών. Όλα τα παιδιά διαγωνίστηκαν σε προσαρμοσμένα για τις ηλικίες τους τεστ και οι τρεις πρώτοι σε κάθε τεστ βραβεύτηκαν. Στις αναμνηστικές φωτογραφίες εμφανίζονται όλα τα παιδιά που πλαισιώνουν τους νικητές.  Παρακάτω περνούμε τις φωτογραφίες όλων των γκρουπ (πολύ φοβάμαι ότι για δύο τρία γκρουπ τα αποτελέσματα άλλα και οι φωτογραφίες κάπου μπερδεύτηκαν). Παρακαλούμε τις κυρίες των παιδιών που δεν υπάρχουν αποτελέσματα ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΤ για να έχουμε σε όλα τα γκρουπ τους νικητές. Τα τεστ που έγιναν είναι:

Γκρουπ κ. Ευδοξίας:  Διαγωνισμός «Σανίδας», Διαγωνισμός «Συχνότητας αναπηδήσεων»,  Διαγωνισμός «Εξάρτησης σε μονόζυγο».
Γκρουπ κ. Χριστίνας-Α:  Διαγωνισμός «Εξάρτησης στο μονόζυγο», Διαγωνισμός «Κοιλιακών σε πολύζυγο».
Γκρουπ κ. Χριστίνας-Β: Διαγωνισμός «Εξάρτησης στο μονόζυγο», Διαγωνισμός «Κοιλιακών σε πολύζυγο».
Γκρουπ κ. Σοφίας-Α:
Διαγωνισμός «Έλξεων», Διαγωνισμός «Κάμψεων», Διαγωνισμός «Σχοινάκι».
Γκρουπ κ. Σοφίας –Β: Διαγωνισμός «Έλξεων», Διαγωνισμός «Κάμψεων», Διαγωνισμός «Σχοινάκι».
Διαγωνισμός «Διπλώματος ρούχων»ιαγωνίστηκαν όλα τα παιδιά των ακαδημιών χωρισμένα σε 3 ηλικιακές κατηγορίες).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΧΟΙΝ. ΣΟΦ-Β
ΣΑΝΙΔΑ (ΕΥΔ.
ΜΟΝΟΖ. ΕΥΔ.
ΜΟΝΟΖ. ΠΟΛΥΖ. ΧΡ-Α
ΜΟΝΟΖ. ΧΡ-Β
ΔΙΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ Α-ΚΥΚΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ Β-ΚΥΚΛΟΣ
ΣΧΟΙΝ. ΣΟΦΙΑ-Α
ΕΛΞΕΙΣ ΣΟΦ-Α
ΕΛΞΕΙΣ ΣΟΦ-Β
ΚΑΜΨ. ΣΟΦ-Α
ΚΑΜΨ. ΣΟΦ-Β

ΕΥΔΟΞ. ΑΝΑΠ
print

Written by