«ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ» ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΕΓΑΣ

Είναι τόσο ανησυχητικό το φαινόμενο στον ΣΕΓΑΣ «Τμήμα Μητρώου» που μέχρι και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ αναγκάστηκε να στείλει ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ στις υπαλλήλους του Μητρώου για να μπει κάποια τάξη.

Στέλνουμε Δελτία στον ΣΕΓΑΣ …  και μετά δύο τρεις μήνες! μας τα γυρίζουν πίσω με διάφορες παρατηρήσεις. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι: Από το,

  • δεν φαίνεται καλά η σφραγίδα του γιατρού,
  • δεν φαίνεται η ημερομηνία εξέτασης επάνω στο Δελτίο (χωρίς να έχει ανάλογο κουτάκι για να το συμπληρώσει ο γιατρός),
  • δεν πρέπει να σβήνει τίποτε ο γιατρός (αρκετοί γιατροί θεωρούν ότι στο Δελτία υπάρχει ασάφεια και σβήνουν το «ακίνδυνα για την υγεία τους» ή και προσθέτουν  το «να λάβει μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την ηλικία τους» [βλέπετε παρακάτω αιτιολογικό ενός από τους γιατρούς (κ. Α. Τρατσέλας), που έχουν αυτήν την άποψη}. Το στείλαμε στον ΣΕΓΑΣ και μας υποσχέθηκαν να μας απαντήσουν αύριο, για το θέμα των γιατρών!
  • δεν δέχονται τα μηχανογραφημένα και εκτυπωμένα μέσω internet Πιστοποιητικά,
  • σε άλλο έγγραφο ζητούν απλή φωτοτυπία της Ταυτότητας και σε άλλο επικυρωμένη φωτοτυπία … κ.α.

Όσο για την Εγκύκλιο Οδηγιών που σύμφωνα με τηλ. επικοινωνία είναι αυτό που ισχύει από τις 14.2.2018 και μετά, εμείς διαβάζουμε το «εισηγούμαι στο Δ.Σ….» και από πάνω γράφει Απόφαση Δ.Σ.!   Άντε μετά να βγάλεις άκρη!

Τώρα θέλουν και υπεύθυνη Δήλωση από το σύλλογο ότι «τα πιστοποιητικά είναι ακριβή και γνήσια».
Για συνοδευτικό έγγραφο δεν μας λένε τίποτε στην εγκύκλιο, θα τα γυρίσουν πίσω αν δεν to συμπεριλάβουμε;

Για την ενημέρωσή σας διαβάστε και εφαρμόστε κατά γράμμα:

Εγκύκλιος Οδηγιών Προς Το Γραφείο Μητρώου Αθλητών.

print

Written by