5-6.5.2018 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ (Α/Γ & Π/Κ) 1oς ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  προκηρύσσει το διασυλλογικό πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Ανδρών – Γυναικών (ΔΕΚΑΘΛΟ – ΕΠΤΑΘΛΟ) και Παίδων – Κορασίδων (ΔΕΚΑΘΛΟ – ΕΠΤΑΘΛΟ) του 1ου Ομίλου [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ – ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ– ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ] σύμφωνα με την 248/15 Ιανουαρίου 2018 – Γενική Προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ και την  250/15 Ιανουαρίου 2018 – Ειδική Προκήρυξη της Επιτροπής Ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ, με τους παρακάτω όρους:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ΣΑΒΒΑΤΟ 5  & ΚΥΡΙΑΚΗ  6  ΜΑΙΟΥ  2018,
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

EΑΣ ΘΕΣΝΙΚΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 2018 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α-Γ & Π-Κ 2018

print

Written by