ΡΕΚΟΡ ΠΚ-Α ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Α.Σ.  ΡΗΓΑΣ       ΡΕΚΟΡ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ        –         ΠΚ-Α
A/A ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 80 M
2 150 M
3 300 M
4 600 M
5 1000 M
6 2000 M
7 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
8 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
9 3000 ΒΑΔΗΝ
10 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
11 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3.30 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ 2003 24.6.18 ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΑΝΕΛ. (Π/Κ)
12 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
13 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
14 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
15 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
16 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
17 ΠΕΝΤΑΘΛΟ
18 ΣΚΥΤ. 4Χ80Μ
19 ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

Από 1999 Μέχρι 24/6/2018

print

Written by