ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ενημερώνουμε τους αθλητές, γονείς και κηδεμόνες των αθλητών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ ότι σε μια προσπάθεια προσαρμογής του συλλόγου στο «πλαίσιο του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων» που τίθεται σε ισχύ από 25/05/2018, θα ακολουθήσουν αποφάσεις του Δ.Σ.

Μέχρι τότε, κοινοποιούμε τον Κανονισμό αλλά και ενημερωτικό 4-σέλιδο (για να μη διαβάζετε όλο τον Κανονισμό) καθώς και μερικά έγγραφα (2) τα οποία ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε.
Ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για ότι ο κανονισμός επιτρέπει.

https___eur-lex.europa.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ – Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

print

Written by