ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 2019 – ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ  καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεταγραφούν και που εμπίπτουν στις κατηγορίες που μεταγράφονται με τη συγκατάθεση του συλλόγου … «η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναφέρεται το σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί»:
1)  Να ζητήσουν τη μεταγραφή τους εγγράφως και
2) Να ενημερώσουν τους συλλόγους  στους οποίους επιθυμούν να μεταγραφούν, να στείλουν έγγραφο προς τον ΑΣ ΡΗΓΑΣ «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για τη μεταγραφή του αθλητή.

Ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ θα δέχεται ανάλογες αιτήσεις και Δηλώσεις «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» μέχρι και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, ώστε στη συνέχεια να συνεδριάσει εκτάκτως το Δ.Σ. και να καταγραφεί στο πρακτικό η οποιαδήποτε σχετική απόφαση, την οποία θα στείλουμε στους ενδιαφερόμενους συλλόγους για να την επισυνάψουν στα δικαιολογητικά της μεταγραφής.

Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα αναφέρεται το σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί» ο κάθε αθλητής θα σταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά το έκτακτο Δ.Σ., δηλαδή μετά τις 25 Οκτωβρίου.

print

Written by