1969-1972 (50 ΧΡΟΝΙΑ) ΤΗΣ 1ης ΦΟΥΡΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βάζουμε σημείο αναφορά το 1969 για να αιτιολογήσουμε την τούρτα των 50 χρόνων από την έναρξη της πρώτης  Ακαδημαϊκής φουρνιάς ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης (1969-1972). Στα Τρίκαλα μαζευτήκαμε το ΣΚ 19/20.10.19 41 συνάδελφοι και 14 σύζυγοι συναδέλφων δηλαδή 55 άτομα, από όλη Περισσότερα . . .