ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΝΕΛ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2020

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το καταστατικό της ομοσπονδίας, τον γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων και τέλος των διεθνών κανονισμών της WA (World Athletics), εκδίδει τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020 F

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020 F

print

Written by