ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α/Γ, Κ23, Κ18

Δημοσιεύθηκε στη σελίδα του ΣΕΓΑΣ : 01 Ιουλίου 2020

Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α/Γ και Κ23 στην Πάτρα, την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου στο ίδιο στάδιο, Παμπελοποννησιακό, ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων (δέκαθλο-έπταθλο) των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών, Κ23 και Κ18.

Στα Σύνθετα Αγωνίσματα δικαίωμα συμμετοχής στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία έχουν:

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, οι αθλητές – τριές που έχουν γεννηθεί το 2002  και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

Κ23 (Α – Γ), οι αθλητές – τριες που έχουν γεννηθεί  τα έτη 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002

Κ18, οι αθλητές – τριες που έχουν γεννηθεί  τα έτη 2003 – 2004 – 2005

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν με email μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση entries@segas.gr καθώς και στις κατά τόπου Ε.Α.Σ. Σ.ΕΓ.Α.Σ.

Οι αθλητές-τριες που δηλώνονται στα Σύνθετα Αγωνίσματα στην κατηγορία K23, δηλώνονται και αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών.

Oι αθλητές-αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στα Σύνθετα Αγωνίσματα (Δεκάθλου – Επτάθλου)   εξαντλούν το ένα από τα ατομικά αγωνίσματα πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της αντίστοιχης Κατηγορίας.

Έτσι οι αθλητές – αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στα Σύνθετα Αγωνίσματα πρέπει στα αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Α-Γ και Κ23 (Πάτρα, 8 – 9/8/2020) και Κ18 (Λάρισα, 25 – 26/7/2020), να έχουν συμμετάσχει σε ένα αγώνισμα λιγότερο από αυτά που δικαιούνται συνολικά.

Η προκήρυξη του πρωταθλήματος όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες θα τη βρείτε ΕΔΩ

20_Έντυπο_Δήλωσης_Συμμετοχής_Επτάθλου_Γυναικών_Κ23_Γυναικών__Κ18_Γυναικών-1 20_Έντυπο_Δήλωσης_Συμμετοχής_Δεκάθλου_Ανδρών_Κ23_Ανδρών__Κ18_Ανδρών-1 20.4_Προκήρυξη_Συνθέτων_Α-Γ_Κ23__Κ18_ΧΩΡΙΣ_Κ20_8(1)

 

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α’ Ημέρα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020
Πρωΐνή Περίοδος
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνισμα Παρατηρήσεις
09:00 100μ. με Εμπόδια Γ & K23 Γ 1 Σειρές
09:20 100μ. Α & K23 Α 1 Σειρές
09:40 Άλμα σε Ύψος Γ & K23 Γ 2  
09:45 100μ. K18 Α 1 Σειρές
10:00 Άλμα σε Μήκος Α & K23 Α 2 Σκάμμα 1
10:30 Άλμα σε Μήκος K18 Α 2 Σκάμμα 2
11:10 Σφαιροβολία Α & K23 Α 3  
11:10 100μ. με Εμπόδια K18 Γ 1 Σειρές
11:30 Σφαιροβολία K18 Α 3  
11:55 Άλμα σε Ύψος K18 Γ 2  
         
Απογευματινή Περίοδος
         
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνισμα Παρατηρήσεις
17:00 Άλμα σε Ύψος Α & K23 Α 4  
17:35 Σφαιροβολία Γ & K23 Γ 3  
18:35 Σφαιροβολία K18 Γ 3  
19:00 Άλμα σε Ύψος K18 Α 4  
19:30 200μ. Γ & K23 Γ 4 Σειρές
19:50 400μ. Α & K23 Α 5 Σειρές
20:10 200μ. K18 Γ 4 Σειρές
21:00 400μ. K18 Α 5 Σειρές

 

Παρατήρηση: μετά τον έλεγχο των δηλώσεων οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Β’ Ημέρα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
Πρωΐνή Περίοδος
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνισμα Παρατηρήσεις
08:30 110μ. με Εμπόδια Α & Κ23 Α 6 Σειρές
09:00 Άλμα σε Μήκος Κ18 – Γ 1  
09:10 Δισκοβολία Α – Κ23 Α 7  
09:40 110μ. με Εμπόδια Κ18 Α 6 Σειρές
10:10 Ακοντισμός Κ18 Γ 6  
10:15 Άλμα σε Μήκος Γ & Κ23 Γ 5  
10:30 Δισκοβολία Κ18 Α 7  
10:45 Άλμα Επί Κοντώ Α & Κ23 Α 8  
11:20 Ακοντισμός Γ & Κ23 Γ 6  
12:00 Άλμα Επί Κοντώ Κ18 Α 8  
         
Απογευματινή Περίοδος
         
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνισμα Παρατηρήσεις
17:30 Ακοντισμός Α & Κ23 Α 9  
18:30 Ακοντισμός Κ18 Α 9  
18:30 800μ. Κ18 Γ 1 Σειρές
19:00 800μ. Γ & Κ18 Γ 1 Σειρές
19:10 1.500μ. Α & Κ23 Α 10 Σειρές
19:40 1.500μ. Κ18 Α 10 Σειρές

Παρατήρηση: μετά τον έλεγχο των δηλώσεων οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν

print

Written by