25.9.2020 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΚΡΟΥΠ

18:00     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 18:10     ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (5) ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΟΡΤΟ 18:20     ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Αναπηδήσεις, χέρια, μέση, πόδια). Στο έδαφος Ασκήσεις εμποδίου. 18:40     ΔΡΟΜΙΚΑ (SKIPPING, ΦΤΕΡΝΕΣ, ΜΥΤΕΣ, κλπ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ εμπόδια:    ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ Περισσότερα . . .