ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ακολουθώντας κατά γράμμα το πρωτόκολλο τόσο της Πολιτείας όσο και του Καυτανζογλείου, οι προπονητές του ΑΣ ΡΗΓΑΣ δηλώνουν παρόντες στη διατήρηση των ονείρων των αθλητών τους.

Μέχρι και το τέλος του χρόνου, καθημερινά θα βρίσκονται ένας ή δύο προπονητές στο Στάδιο για να συντονίζουν τις προπονήσεις όσων θα μπορούν να πηγαίνουν για προπόνηση. Ο κάθε προπονητής καθόρισε το πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα κινηθεί. Όσοι μπορούν να συντονιστούν με το ωράριο των προπονητών θα πρέπει αφενός μεν να ενημερώσουν τους προπονητές αλλά και να φροντίσουν για τις δηλώσεις που απαιτεί το Στάδιο.

(Συνεννοηθείτε με τους προπονητές) που έχουν δηλώσει ότι θα βρίσκονται στο Στάδιο σύμφωνα με το πρόγραμμα που βρίσκεται παρακάτω.

Όσοι δεν μπορούν τις συγκεκριμένες ώρες θα πρέπει να επικοινωνούν με τους προπονητές τους για κατευθυντήριες γραμμές για κάθε προπονητική μονάδα.

Το πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά (εκτός και αν προκύψουν ΝΕΑ Μέτρα)!

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ –

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

1η

εβδομάδα

ΚΟΣΜΑΣ

6937531874

15΄45-17΄10 15΄45-17΄10 15΄45-17΄10

7-12 ΔΕΚ.

ΛΑΖΑΡΟΣ

6995714747

15΄45-17΄10 15΄45-17΄10 15΄45-17΄10

10΄00-12΄00

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

2η εβδομάδα

ΝΙΚΟΣ

6944931302

14:10-15:45

 

14:10-15:45

 

14:10-15:45

 

14:10-15:45

 

14:10-15:45

 

14-19 ΔΕΚ.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

6986744029

15:45

 

 

17:10

 

17:10

15:45

 

10:00-12:00 (ΛΑΖΑΡΟΣ)

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

3η

εβδομάδα

ΛΑΖΑΡΟΣ

6995714747

15:45-17:10 15:45-17:10 ΑΡΓΙΑ

ΑΡΓΙΑ

21-24 ΔΕΚ.

ΚΟΣΜΑΣ

6937531874

15:45-17:10 15:45-17:10 ΑΡΓΙΑ

ΑΡΓΙΑ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

4η

εβδομάδα

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

6986744029

15:45-17:10 17:10 17:10 ΑΡΓΙΑ ΑΡΓΙΑ
28-31 ΔΕΚ. ΝΙΚΟΣ

6944931302

14:10-15:45 14:10-15:45 14:10-15:45 14:10-15:45 ΑΡΓΙΑ

ΑΡΓΙΑ

print

Written by