ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ
1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2

ΣΑΒΒΑΤΟ
3

1η εβδομάδα ΚΟΣΜΑΣ 17΄10-18΄35
1-3 ΑΠΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ 15΄45-17΄10 9΄00-11΄00
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  2021
Τοσίδης Λάζαρος 6995714747
Βαλσαμίδης Νικόλαος 6944931302
Χατζιόπουλος Κοσμάς 6937531874
Μπέλος Θεοφάνης 6986744029
Τεχνικός Διευθυντής

Κατσίκας Φώτιος

6932626625
  ΔΕΥΤΕΡΑ

5

ΤΡΙΤΗ

6

ΤΕΤΑΡΤΗ

7

ΠΕΜΠΤΗ

8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9

ΣΑΒΒΑΤΟ

10

2η εβδομάδα ΝΙΚΟΣ 14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

5-10 ΑΠΡ. ΚΟΣΜΑΣ 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35 9΄00-11΄00 (Λάζαρος)

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

12

ΤΡΙΤΗ

13

ΤΕΤΑΡΤΗ

14

ΠΕΜΠΤΗ

15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16

ΣΑΒΒΑΤΟ

17

3η εβδομάδα ΛΑΖΑΡΟΣ 15΄45-17΄10 15΄45-17΄10 9΄00-11΄00
1217 ΑΠΡ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15΄45-17΄10 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35 15΄45-17΄10 11΄00-12΄30

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

19

ΤΡΙΤΗ

20

ΤΕΤΑΡΤΗ

21

ΠΕΜΠΤΗ

22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23

ΣΑΒΒΑΤΟ

24

4η εβδομάδα ΝΙΚΟΣ 14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

14:00

16:00

9΄00-11΄00 (Λάζαρος)
19-25 ΑΠΡ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15΄45-17΄10 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35 15΄45-17΄10 11΄00-12΄30

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

26

ΤΡΙΤΗ

27

ΤΕΤΑΡΤΗ

28

ΠΕΜΠΤΗ

29

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30

ΣΑΒΒΑΤΟ

1

5η εβδομάδα ΚΟΣΜΑΣ 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
26-1

ΑΠΡ.

ΛΑΖΑΡΟΣ 15΄45-17΄10 15΄45-17΄10 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
print

Written by