ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 21 – ΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
1η εβδομάδα ΚΟΣΜΑΣ 17΄00-18΄45   17΄00-18΄45   17΄00- 18΄45 5-6/6 ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΛ. (Α-Γ)

31 Μαΐου

6 ΙΟΥΝ.

ΛΑΖΑΡΟΣ   16΄30-18΄30   16΄30-18΄30   5-6/6

ΠΑΝΕΛ. (Α-Γ)

 

ΙΟΥΝΙΟΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
2η εβδομάδα ΝΙΚΟΣ 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 9΄00-11΄00 (Λάζαρος)
7- 13 ΙΟΥΝ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15΄45-17΄10 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35   15΄45-17΄10 11΄00-12΄30

 

ΙΟΥΝΙΟΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
3η εβδομάδα ΛΑΖΑΡΟΣ   16΄30-18΄30   16΄30-18΄30   9΄00-11΄00
14-20 ΙΟΥΝ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15΄45-17΄10 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35   15΄45-17΄10 11΄00-12΄30

 

ΙΟΥΝΙΟΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
4η εβδομάδα ΝΙΚΟΣ 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00- 18΄00 (26-27/6 ΘΕΣ/ΚΗ

ΠΑΝΕΛΛ. Κ16)

21-27 ΙΟΥΝ. ΚΟΣΜΑΣ 17΄10-18΄35   17΄10-18΄35   17΄10- 18΄35 (26-27/6

ΠΑΝΕΛΛ.  Κ16)

 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
5η εβδομάδα ΛΑΖΑΡΟΣ   16΄30-18΄30   16΄30-18΄30   (3-4/7 ΘΕΣ/ΚΗ

ΠΑΝΕΛΛ. Κ20)

28 ΙΟΥΝ

4 ΙΟΥΛ.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15΄45-17΄10 17΄10-18΄35 17΄10-18΄35   15΄45-17΄10 (3-4/7

ΠΑΝΕΛΛ. Κ20)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
6η εβδομάδα ΝΙΚΟΣ 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 16΄00-18΄00 (10-11/7 ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΛ. Κ18)

5-11 ΙΟΥΛ. ΛΑΖΑΡΟΣ   16΄30-18΄30   16΄30-18΄30   (10-11/7

ΠΑΝΕΛΛ. Κ18)

print

Written by