ΚΥΡΙΑΚΗ 5.3.23 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ –ΠΗΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5.3.23 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ –ΠΗΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Η προκήρυξη και τα έντυπα Δηλώσεων (μέχρι Τετάρτη 22.2.23).

Έντυπο_Δήλωσης_Συμμετοχής_Πανελληνίου Ανωμάλου_Α-Κ23-Κ20-Κ18-Κ16

Έντυπο_Δήλωσης_Συμμετοχής_Πανελληνίου Ανωμάλου_Γ-Κ23-Κ20-Κ18-Κ16

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου, Τρίκαλα 5 Μαρτίου 2023

print

Written by