ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (10 ΜΕ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

Οι προπονήσεις για τα γκρουπ των Ακαδημιών για τις διακοπές του ΠΑΣΧΑ θα γίνονται σε έναν κύκλο και σε τμήματα που θα διαμορφώνονται ανάλογα με την παρουσία των παιδιών.

10/4   Μ. Δευτέρα 17:00-18:30 (Μανώλης, Σοφία)

20/4   Πέμπτη της Διακαινησίμου 18:00-19:30 (Κατερίνα, Σοφία)

21/4   Παρασκευή της Διακαινησίμου 18:00-19:30 (Κατερίνα, Σοφία)

Ευχόμαστε σε ΟΛΟΥΣ –  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

print

Written by