28.3.24 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την υπ’αριθμ. 1/8-2-2024 συνεδρίασή του,  αποφάσισε την σύγκλιση  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024  και ώρα 17.00΄  στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ  του ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  με τα εξής θέματα :

Εγκύκλιος οδηγιών Τακτικής Γεν.Συνέλευσης ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤ.ΤΑΚΤ.Γ.Σ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 15.2.2024

print

Written by