ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ18 & Κ20 – ΓΙΑ ΤΟ 2024

Βαλκανικοί αγώνες Κ18: 06/07/2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18: 18-21/07/2024

Διεθνής Συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος: Σε αναμονή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18

(Μπάνσκα Μπιστρίτσα, Σλοβακία, 18 – 21/07/2024)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Όρια συμμετοχής: Τα όρια συμμετοχής που ορίζουν η E.A. και ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18.
  2. Περίοδος επίτευξης ορίων από 1/1/2024 μέχρι 07/07/2024.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην αριθμητική δήλωση (18/03/2024) μπορούν να δηλωθούν μέχρι και τρεις (3) αθλητές, -τριες ανά αγώνισμα.

Δικαίωμα συμμετοχής τελικά θα έχουν μόνο δύο (2) αθλητές, – τριες ανά αγώνισμα, γεννηθέντες το 2007 και 2008, με επίτευξη ορίου.

  1. Η επίτευξη του ορίου θα πρέπει να γίνει μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο και η επιβεβαίωση αυτού την χρονική περίοδο από το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μέχρι και την τελική ημερομηνία δηλώσεων (07/07/2024).

Η επίτευξη των παραπάνω προϋποθέσεων υπολογίζονται ΜΟΝΟ στους αγώνες που έχουν ενταχθεί στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Οι αθλητές, -τριες που επιτυγχάνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στις 25 καλύτερες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής κατάταξης (υπολογίζοντας δύο (2) αθλητές, τριες ανά χώρα), την ημέρα που γίνεται η τελική επιλογή – πρόταση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Αν το όριο το έχουν πετύχει περισσότεροι από δύο (2) αθλητές, -τριες, θα λάβουν μέρος εκείνοι οι δύο αθλητές, –τριες που έχουν την καλύτερη επίδοση, και έχουν επιβεβαιώσει αυτήν κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18.
Σε περίπτωση επίτευξης ίδιας επίδοσης από τον/την αθλητή, -τρια που κατέχει τη δεύτερη θέση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τελικά θα μετέχει αυτός ο οποίος θα επιτύχει καλύτερη θέση κατάταξης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει ισοπαλία, τόσο στην επίδοση όσο και στις θέσεις κατάταξης (π.χ. στα κάθετα άλματα), θα υπολογίζεται η 3η και στη συνέχεια η 4η καλύτερη επίδοση κ.λ.π. των συγκεκριμένων αθλητών στους αγώνες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 5.
Αθλητής, -τρια που περιλαμβάνεται στις 12 καλύτερες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής κατάταξης (υπολογίζοντας δύο (2) αθλητές, -τριες ανά χώρα), την ημέρα που γίνεται η τελική επιλογή – πρόταση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., δεν απαιτείται να πετύχει επίτευξη ορίου.
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ομάδα των αθλητών, -τριών, η πιστοποίηση της καλής κατάστασης της υγείας τους (τραυματισμοί, ασθένειες, κλπ) από τον επικεφαλής Ιατρό της Ομοσπονδίας τη χρονική περίοδο πριν από την αναχώρηση για τη διεθνή συνάντηση.
Για να αναγνωρισθεί μια επίδοση ως όριο πρόκρισης, όσον αφορά τα δρομικά αγωνίσματα, θα πρέπει στα αποτελέσματα να επισυνάπτεται το Φώτο-Φίνις, καθώς και να αναγράφεται η ταχύτητα του ανέμου (ταχύτητες – οριζόντια άλματα) όταν πρόκειται για αγωνίσματα που το παραπάνω στοιχείο λαμβάνεται υπ’ όψη για την αναγνώριση της επίδοσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι, να έχει λάβει ο αθλητής, -τρια πιστοποίηση εκπαίδευσης στο πρόγραμμα αντιντόπινγκ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «I RUN CLEAN».
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή ή της αθλήτριας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 είναι η συμμετοχή του/της και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 του 2024, στο αγώνισμα που διεκδικεί τη συμμετοχή του/της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περίπτωση απουσίας από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βεβαιώνεται μόνο από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ.
Σημείωση:

Αμέσως μετά την τέλεση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Κ18 (06/07/2024), μετά από εισήγηση του Συντονιστή Αναπτυξιακών Εθνικών Ομάδων και μετά από συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και τους Συντονιστές Αγωνισμάτων, η ΕΠ.Υ.Α. (και εφόσον υπάρχει η χρονική δυνατότητα και μετά από απόφαση του Δ.Σ.), θα συγκροτήσει και θα ανακοινώσει την ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18.

 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 (11/6/2022)

(Μάριμπορ, Σλοβενία, 06/07/2024)

Η επιλογή των αθλητών – τριών θα γίνει με δύο βασικά κριτήρια:

Ως αγώνας επιλογής της ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18 Ανδρών-Γυναικών ορίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 Ανδρών-Γυναικών του 2024.
Οι αθλητές, -τριες που θα μετέχουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα θα είναι οι νικητές,-τριες των αγωνισμάτων τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 και που κατά περίπτωση, ανάλογα με τη διαδικασία επίτευξης ορίου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και μετά από εισήγηση του Συντονιστή Αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων και των Συντονιστών, διεκδικούν την πρόκρισή τους στο ανωτέρω Πρωτάθλημα (Ευρωπαϊκό – επιβεβαίωση ορίου).
Αθλητής, –τρια που έχει επιτύχει τη διαδικασία πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Συντονιστή του αγωνίσματος, θα μπορεί να μην περιληφθεί στην αποστολή.

Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει η δυνατότητα και ανάλογα με την περίπτωση, ο/η αθλητής-τρια θα αντικατασταθεί από τον/την επόμενο, -η που διεκδικεί τη συμμετοχή του στη διεθνή διοργάνωση.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ18

Το βασικό κριτήριο επιλογής της ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος αποτελεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ18.

Η επιλογή των αθλητών – αθλητριών από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 για τη συμμετοχή τους στη διεθνή συνάντηση «Ελλάδα – Κύπρος» (δύο αθλητές, –τριες σε κάθε αγώνισμα), θα γίνει σε συνδυασμό με την επιλογή των αθλητών, -τριων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18.

Για το συγκεκριμένο Διεθνή Αγώνα θα επιλεγούν οι αθλητές, -τριες που έπονται στην κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 και δεν θα επιλεγούν για το Ευρωπαϊκό και Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Διαδικασία συγκρότησης Εθνικών Ομάδων Κ20

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 (Λίμα – Περού, 27-31/8/2024)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Όρια συμμετοχής: Τα όρια συμμετοχής που ορίζουν η WA και ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20.
  2. Περίοδος επίτευξης ορίων από 1/10/2023 έως 04/08/2024.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην αριθμητική δήλωση μπορούν να δηλωθούν μέχρι και τρεις (3) αθλητές, -τριες ανά αγώνισμα, δικαίωμα συμμετοχής όμως έχουν οι δύο (2) αθλητές, -τριες ανά αγώνισμα, γεννηθέντες το 2005, 2006, 2007 και 2008, με επίτευξη ορίου.

Η επίτευξη του ορίου θα πρέπει να γίνει μέσα στο ανωτέρω χρονικό περιθώριο και η υποχρεωτική επιβεβαίωση αυτού την περίοδο από τις 15-16/06/2024 μέχρι και την τελική ημερομηνία δηλώσεων (04/08/2024).
Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέσεων μετράνε ΜΟΝΟ στους αγώνες που έχουν ενταχθεί στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Οι αθλητές, -τριες που επιτυγχάνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στις 40 καλύτερες επιδόσεις της Παγκόσμιας κατάταξης (υπολογίζοντας δύο (2) αθλητές, -τριες ανά χώρα), την ημέρα που γίνεται η τελική επιλογή – πρόταση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Αν το όριο το έχουν πετύχει περισσότεροι από δύο (2) αθλητές, -τριες, θα λάβουν μέρος εκείνοι οι δύο αθλητές, –τριες που έχουν την καλύτερη επίδοση, και έχουν επιβεβαιώσει αυτήν κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20.
Σε περίπτωση επίτευξης ίδιας επίδοσης από τον/την αθλητή, -τρια που κατέχει τη δεύτερη θέση συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τελικά θα μετέχει αυτός ο οποίος θα επιτύχει καλύτερη θέση κατάταξης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20.
Αθλητής, -τρια που περιλαμβάνεται στις 16 καλύτερες επιδόσεις της Παγκόσμιας κατάταξης (υπολογίζοντας δύο (2) αθλητές, -τριες ανά χώρα), την ημέρα που γίνεται η τελική επιλογή – πρόταση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., δεν απαιτείται να πετύχει επίτευξη ορίου.
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ομάδα των αθλητών, -τριών, η πιστοποίηση της καλής κατάστασης της υγείας τους (τραυματισμοί, ασθένειες, κλπ) από τον επικεφαλής Ιατρό της Ομοσπονδίας τη χρονική περίοδο πριν από την αναχώρηση για τη διεθνή συνάντηση.
Για να αναγνωρισθεί μια επίδοση ως όριο πρόκρισης, όσον αφορά τα δρομικά αγωνίσματα, θα πρέπει στα αποτελέσματα να επισυνάπτεται το Φώτο-Φίνις, καθώς και να αναγράφεται η ταχύτητα του ανέμου (ταχύτητες – οριζόντια άλματα) όταν πρόκειται για αγωνίσματα που το παραπάνω στοιχείο λαμβάνεται υπ’ όψη για την αναγνώριση της επίδοσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή ή της αθλήτριας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 είναι η συμμετοχή του/της και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2024, στο αγώνισμα που διεκδικεί την συμμετοχή του/της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Περίπτωση απουσίας από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βεβαιώνεται μόνο από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ.

Βαλκανικοί Αγώνες Κ20 (3-4/8/2024)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ20

Η επιλογή των αθλητών, –τριών θα γίνει με δύο βασικά κριτήρια:

Ως αγώνας επιλογής της ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 Ανδρών-Γυναικών ορίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 Ανδρών-Γυναικών.
Οι αθλητές, -τριες που θα μετέχουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα θα είναι οι νικητές, -τριες των αγωνισμάτων τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 και που κατά περίπτωση, ανάλογα με τη διαδικασία επίτευξης ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και μετά από εισήγηση του Συντονιστή Αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων και των Συντονιστών, διεκδικούν την πρόκρισή τους στο ανωτέρω Πρωτάθλημα (Παγκόσμιο – επιβεβαίωση ορίου).
Αθλητής, –τρια που έχει επιτύχει τη διαδικασία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Συντονιστή του αγωνίσματος, θα μπορεί να μην περιληφθεί στην αποστολή.

Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει η δυνατότητα και ανάλογα με την περίπτωση, ο/η αθλητής, -τρια θα αντικατασταθεί από τον/την επόμενο, -η που διεκδικεί τη συμμετοχή του στη διεθνή διοργάνωση.

Πατήστε εδώ για τα όρια στις κατηγορίες Κ20 και Κ18.

print

Written by