Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΤΡΟΣ- ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Το παρακάτω έγγραφο εστάλη σε όλους τους συλλόγους για την ενημέρωσή τους  και με τη σειρά μας ενημερώνουμε όσους δεν έχουν θεωρήσει τα Δελτία τους, αφού σε λίγο πλησιάζουν Περισσότερα . . .