Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΤΙΒΟΣ 2010-2011 – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η σελίδα αυτή θα είναι ενημερωτική για τις φοιτήτριες/τες του Α έτους του ΤΕΦΑΑ και μόνον για το μάθημα του Στίβου.
1) Για τις εξετάσεις στην Πράξη κληρώθηκαν : α) Για το Α εξάμηνο το Τριπλούν και για το Β εξάμηνο το Ακόντιο. Σε αυτά τα αγωνίσματα θα εξεταστούν και όσοι/ες χρωστάνε το Στίβο από προηγούμενα έτη.

print

Written by