ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2011

Τροποποιήσεις στο αγωνιστικού πλαισίου 2011 που θα ισχύσουν για την νέα αγωνιστική περίοδο αποφάσισε ο ΣΕΓΑΣ και οι κυριότερες δημοσιεύονται παρακάτω  ενώ αναλυτικά το πλαίσιο θα υπάρξει στην Γενική Προκήρυξη που ολοκληρώνεται.

1)   ΜΙΝΙ ΠΠ/ΠΚ (2000 – 01 – 02)

–       Ηλικίες:  9 – 10 – 11 ετών.

–       Στην κατηγορία αυτή εφαρμόζεται το πρόγραμμα της IAAF:    «Kid’s Athletics – Αθλητισμός για μικρά παιδιά». Στο πρόγραμμα  μπορούν επίσης να συμμετέχουν μικρότερα αλλά και μεγαλύτερα παιδιά (7-12 ετών).

–       Το πρόγραμμα  έχει στόχο τη μύηση των παιδιών στα αγωνίσματα  του κλασικού αθλητισμό, αλλά και να καταστήσει δημοφιλή τα αγωνίσματα του στίβου, μέσα από την εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού.

–       Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τα σωματεία, αρχικά στην καθημερινή εκγύμναση των αθλητών τους αλλά και με εσωτερικές αγωνιστικές δραστηριότητες του κάθε σωματείου και στη συνέχεια με αντίστοιχες δραστηριότητες μεταξύ σωματείων στην περιοχή ευθύνης της Ε.Α.Σ.

–       Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και οι Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. συντονίζουν και κατευθύνουν την υλοποίηση του προγράμματος.

–       Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος είναι όλο το χρόνο, με προτεραιότητα φυσικά την περίοδο που λειτουργούν τα δημοτικά σχολεία.

–       Το ειδικό αθλητικό υλικό για τη διεξαγωγή του προγράμματος, θα το προμηθευτούν σταδιακά οι Ε.Α.Σ. – Τ.Ε μέσω του Σ.Ε.Γ.Α.Σ και θα το διαθέτουν διαδοχικά στα σωματεία τους.

Η Ομοσπονδία μας θα συντονίσει τη διαδικασία προμήθειας του αντίστοιχου υλικού και για όσα σωματεία εκδηλώσουν ενδιαφέρον να το προμηθευτούν με δική τους δαπάνη (1.200 ευρώ περίπου το σετ).

–       Σε αγώνες που διεξάγονται από τις Ε.Α.Σ. και τα σωματεία (περιφερειακούς, τοπικούς επώνυμους κ.λ.π.) επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών – τριών της κατηγορίας ΠΠ–ΠΚ ΜΙΝΙ (9-11ετών) και σε ατομικά αγωνίσματα αντίστοιχα της ηλικίας τους.

  

2)   ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΠ/ΠΚ Β΄ (1998 – 99)

–       Ηλικίες: 12 – 13 ετών.

–       Το πρωτάθλημα διεξάγεται  σε δύο φάσεις  Α΄ και  Β΄.

–       Α΄ ΦΑΣΗ:

–       Την περασμένη αγωνιστική χρονιά (2010) διεξήχθησαν δύο αγωνιστικές εκδηλώσεις:

     α) Τρίαθλα  και  β) Ατομικά αγωνίσματα

–       Η Ομοσπονδία μας επιθυμεί να εναρμονίσει τα αναπτυξιακά της προγράμματα με τα αντίστοιχα της ΙΑΑΦ, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζονται τα Ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα προγράμματα της ΙΑΑΦ, σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να δίνεται έμφαση στην πολύπλευρη προπονητική και αγωνιστική διαδικασία, στην οποία θα κυριαρχεί ο ομαδικός χαρακτήρας, το συλλογικό αποτέλεσμα, η συλλογική κατάταξη και όχι η ατομική.

–       Για το 2011 προτείνεται η διεξαγωγή πάλι δύο αγωνιστικών εκδηλώσεων με τη μορφή ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ, με ομαδική βαθμολογία και κατάταξη.

–       Α΄ Αγώνας (προτεινόμενη ημερομηνία 19/3).

–       Β΄ Αγώνας (προτεινόμενη ημερομηνία 14/5).

–       Αγωνίσματα που θα περιλαμβάνουν τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ και στους δύο αγώνες:

–       Δρόμοι: 60 (150)* – 1.000 – 60 Εμπ. – 2.000 Βάδην

            * Στον 1ο αγώνα διεξάγονται τα 60 μ. και στο  2ο αγώνα τα 150 μ.

–       Άλματα: Ύψος – Μήκος

–       Ρίψεις: Σφαίρα – Μπαλάκι (200 γρ.)

–       Τα σωματεία συμμετέχουν με απεριόριστο αριθμό αθλητών – αθλητριών.

–       Στον πρώτο αγώνα (19/3) ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται σε τρία (3) αγωνίσματα. Ένα δρόμο, ένα άλμα και μία ρίψη.

–       Στο δεύτερο αγώνα (14/5) ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται πάλι σε τρία (3) αγωνίσματα. Ένα δρόμο, ένα άλμα και μία ρίψη. Στα πλαίσια της πολυπλευρικότητας, από τα αγωνίσματα του δεύτερου αγώνα τα δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι διαφορετικά από τα αγωνίσματα του πρώτου αγώνα.

π.χ. 1ος Αγώνας:   60  – Ύψος – Σφαίρα

       2ος Αγώνας:  150  – Ύψος – Μπαλάκι


–       Για την ετήσια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ τους Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ισχύει ότι και την περασμένη χρονιά:

–       Το σωματείο ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με ΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετάσχει από 5 μέχρι 9 αθλητές – τριες συνολικά.

–       Το σωματείο ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με ΔΕΚΑ (10)  βαθμούς, εάν συμμετάσχει με 10 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

–       Για το 2011 θεσπίζεται, αγωνιστική βαθμολογία ομαδικής κατάταξης, και ομαδική απονομή επάθλων, αφού τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζονται ως ομαδικό αγώνισμα για κάθε κατηγορία. Μία κατάταξη και απονομή για τους ΠΠ Β΄ και μία κατάταξη και απονομή για τις ΠΚ Β΄.

–       Για να βαθμολογηθεί (αγωνιστική βαθμολογία) ένα σωματείο και να υπολογιστεί στην ομαδική κατάταξη και απονομή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης  κατηγορίας.

–       Για τον υπολογισμό της συνολικής αγωνιστικής  βαθμολογίας κάθε σωματείου (με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη) προστίθενται οι βαθμοί επίδοσης των δέκα (10)  καλύτερων αθλητών και αθλητριών του σε κάθε κατηγορία.

–       Σύμφωνα με την παραπάνω συνολική βαθμολογία γίνεται η κατάταξη των σωματείων  και η απονομή των επάθλων στα ΕΞΙ  πρώτα σωματεία για κάθε κατηγορία.

π.χΈχει  στην τελική κατάταξη  4 ΠΠ Β΄ = Δε  βαθμολογείται.

        Έχει στην τελική κατάταξη 5 ΠΠ Β΄ και 3 ΠΚ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 5 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί  την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στους ΠΠ Β΄. Στις ΠΚ Β΄ δε βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.

        Έχει στην τελική κατάταξη 9 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 9 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου

        Έχει στην τελική κατάταξη 10 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου.

        Έχει στην τελική κατάταξη 15 ΠΚ Β΄ και 3 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στις ΠΚ Β΄. Στους ΠΠ Β΄ δε βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλητές.

– Η αγωνιστική βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για την κατάταξη των σωματείων και την ομαδική απονομή των επάθλων. Δεν έχει σχέση με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωματείων, για την οποία αναφέρουμε παραπάνω.

–       Β΄ ΦΑΣΗ:

–       Διεξάγεται όπως ακριβώς και την προηγούμενη χρονιά (2010), χωρίς καμία αλλαγή.

–       Στα Πολύαθλα ισχύουν οι κανονισμοί στίβου των συνθέτων αγωνισμάτων.


3) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΠ/ΠΚ Α΄ (1996 – 97)

–       Ηλικίες: 14 – 15 ετών.

►Το πρωτάθλημα αυτό μέχρι και το 2010, περιελάμβανε δύο αγωνιστικές εκδηλώσεις:

–  1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

           –  2) ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (Έξαθλο ΠΠ Α΄ και Πένταθλο ΠΚ Α΄)

►Για το 2011 το Διασυλλογικό πρωτάθλημα ΠΠ-ΠΚ Α΄, προτείνεται να περιλαμβάνει πάλι δύο αγωνιστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω:

–  1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (16/4)

Θα διεξαχθούν με την ίδια μορφή που διεξήχθησαν και την περασμένη αγωνιστική χρονιά (2010).

    –  2) ΠΟΛΥΑΘΛΑ(προτεινόμενη ημερομηνία 27/3)


ΠΟΛΥΑΘΛΑ  ΠΠ – ΠΚ Α΄

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄                                                          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Α΄ 

Α) 80  – 600 – 3.000 – 100 ΕΜΠ                           Α) 80 – 600 – 2.000 –  80 ΕΜΠ

Β) ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ  – ΜΗΚΟΣ                        Β) ΥΨΟΣ– ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ 

Γ) ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΟ                           Γ)  ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΟ

–   Ο κάθε αθλητής – αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αγωνίσματα

–   Πρέπει να συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνισμα από κάθε κατηγορία (Δρόμοι–Άλματα–Ρίψεις).

π.χ.

► 80 – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ

► ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΣΦΑΙΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 80 ΕΜΠ.

► 80 – 600 – ΜΗΚΟΣ – ΔΙΣΚΟΣ

     –  Δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε δύο δρόμους ταχύτητας (80 – 100 Εμπ. ή 80 Εμπ)

         και επίσης σε δύο δρόμους αντοχής (600 – 3.000 ή 2.000).

     – ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Έχουμε μία κατάταξη στους ΠΠ Α΄ και μία κατάταξη στις ΠΚ Α΄ (ανεξάρτητα από τα αγωνίσματα που θα αγωνιστεί ο κάθε    αθλητής – αθλήτρια).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Για  κάθε  μία  από  τις  δύο  κατηγορίες  του  πρωταθλήματος (ΠΠ Α΄ και ΠΚ Α΄)  θα ισχύει χωριστή  βαθμολογία όπου  θα  βαθμολογούνται, οι 12 πρώτοι  αθλητές – τριες  με την προϋπόθεση ότι θα πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης.

       Εάν  οι  αθλητές – τριες  που  θα  πετύχουν τα  όρια  είναι ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ), η  βαθμολογία   θα  είναι:  13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.    

 Εάν  όμως  οι  αθλητές – τριες  που  θα πετύχουν τα όρια είναι  λιγότεροι – ες  από δώδεκα  (12),  τότε  η  κλίμακα  των  βαθμών  που  θα δίνονται  θα  είναι  φθίνουσα  προς τα  κάτω, διατηρούμενης  της  διαφοράς  των  βαθμών του  πρώτου  από  το  δεύτερο  νικητή  (2 β), όπως ισχύει σε όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. 

       

            ►ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής – τρια  που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 12η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό.

     –  Θα  ισχύσει  το  σύστημα  πριμοδότησης  υψηλών  επιδόσεων  για  το παραπάνω διασυλλογικό  πρωτάθλημα.

       Έτσι  οι  αθλητές – τριες  που  θα  πετύχουν  επιδόσεις  ίσες  ή  καλλίτερες  από  αυτές  του  πίνακα  πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων, θα  παίρνουν  τους  ανώτερους  βαθμούς  της  βαθμολογικής  κλίμακας, ανάλογα με τη θέση κατάταξή τους: 13 – 11 – 10 – 9 – 8 –7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 κ.λ.π. και ανεξάρτητα  από  το  πόσοι  αθλητές -τριες  πέτυχαν  το  όριο  στο  αγώνισμά τους.

       Είναι  αυτονόητο  ότι  οι  υπόλοιποι  αθλητές – τριες  που  θα  πετύχουν  το  όριο  θα  παίρνουν  τους  βαθμούς  της  φθίνουσας  κλίμακας.

      –  Θα  υπάρχουν όρια πρόκρισης για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, τα οποία οι αθλητές – τριες πρέπει να επιτύχουν στα Πολύαθλα για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συνθέτων αγωνισμάτων ΠΠ – ΠΚ Α΄ (Έξαθλο – Πένταθλο).

–       Στα Πολύαθλα ισχύουν οι κανονισμοί στίβου των συνθέτων αγωνισμάτων.

4)  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΠ – ΠΚ Α΄

–       Θα διεξαχθεί με την ίδια μορφή που διεξήχθη  και το 2010:

1)    ΣΥΝΘΕΤΑ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΕΞΑΘΛΟ – ΠΕΝΤΑΘΛΟ)  2-3/7

2)    ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   16-17/7

5)  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ    Π/Κ – Ε/Ν – ΝΕΩΝ – Α/Γ Θα οριστούν όρια πρόκρισης σε όλα τα αγωνίσματα των πανελληνίων πρωταθλημάτων (σκυταλοδρομίες, σύνθετα κ.λ.π.), ώστε σε όλα τα αγωνίσματα να είναι ίδιες οι προϋποθέσεις βαθμολογικής πριμοδότησης των αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

print

Written by