ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΟΣΤΡΑΒΑ” ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ

Υποσχεθήκαμε σε αθλητές προπονητές φυσιοθεραπευτές κ.α. να τους στείλουμε τις φωτογραφίες που βγάλαμε στην Οστράβα. Λόγω των υποχρεώσεών μας σε «πολλά ταμπλό» είναι λίγο δύσκολο να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας. Δημοσιοποιούμε φωτογραφίες από Οστράβα και όσοι επιθυμούν μπορούν να τις αντιγράψουν.
Οι φωτογραφίες θα είναι χωρίς σχόλια. Δεν έχουμε φωτογραφίες από τους αγώνες όλων των παιδιών (Ελλάδας και Κύπρου), όσες έχουμε τις περνάμε.


 

print

Written by