ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ Η ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κύριε πρόεδρε,

               Παρακαλώ  να μελετήσετε την παρούσα πρόταση και εφόσον κρίνετε ότι «διορθώνει αδικίες»  να την εντάξετε στην εγκύκλιο των μεταγραφών  του ΣΕΓΑΣ.

               Η ισχύουσα εγκύκλιος των μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ δίνει το δικαίωμα σε φοιτητές που απέχουν πάνω από 250 χιλιόμετρα να μεταγραφούν σε άλλο σύλλογο. Ως αντιστάθμισμα  δίνει στον παλαιό σύλλογο του αθλητή τους ίδιους βαθμούς με τον νέο σύλλογο για 3 χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Α.          ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

3.   Αθλητής-Αθλήτρια που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του Νομού, σε πόλη του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλη όπου σπουδάζει απέχει από την πόλη που εδρεύει το Σωματείο στο οποίο ανήκει, άνω των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά.

Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή-αθλήτρια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4(α) ,4(β) του παρόντος άρθρου και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία. Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών.

Σωστό για την απρόσκοπτη συνέχιση της καριέρας του αθλητή, αλλά και Δίκαιο ως προς το σύλλογο που ανέδειξε τον αθλητή.

Β.           ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

1.   Ο φοιτητής που βρίσκεται σε απόσταση κάτω των 250 χιλιομέτρων εγκλωβίζεται και δεν δικαιούται  να μεταγραφεί σε σύλλογο της πόλης που σπουδάζει.  

·         Έτσι ο αθλητής που μετακινήθηκε και σπουδάζει σε άλλη πόλη (κάτω από 250 χιλ.) βρίσκεται ξεκρέμαστος,  δεν μπορεί να βρει προπονητή για να γυμναστεί.  Δύσκολα θα δεχτεί προπονητής να τον εντάξει στην ομάδα του, όταν δεν θα ανήκει στο σύλλογο, ο οποίος τον πληρώνει. Ίσως και  ο σύλλογός του να μην του επιτρέπει να γυμνάζει αθλητές άλλων συλλόγων.

·         Η παρακολούθηση (μετακινήσεις πέρα – δώθε) από τον προπονητή που ανέδειξε τον εν λόγω αθλητή,  με τα σημερινά δεδομένα, είναι δύσκολη έως και αδύνατη.

·         Το αποτέλεσμα είναι, ο αθλητής να προπονείται με «πρόγραμμα του προπονητή του»! Δηλαδή μόνος του!  Όλοι γνωρίζουμε ότι το «πρόγραμμα» από μόνο του «δεν φτάνει».

2.  Έστω ότι ο σύλλογος του αθλητή του επιτρέψει να μεταγραφεί σε σύλλογο της πόλης που σπουδάζει  (δεν έχει άλλη λύση παρά να του δώσει «ελευθέρας»).

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ.

v  Όταν ο σύλλογος που ανέδειξε τον αθλητή του δώσει μεταγραφή με «ελευθέρας» χάνει αυτόματα τον αθλητή από τη δύναμή του. Τόσα χρόνια τον προετοίμαζε και ξαφνικά  τον χάνει χωρίς κανένα όφελος.

Απεναντίας όταν ο αθλητής φύγει χωρίς την συγκατάθεση του συλλόγου του (λόγω απόστασης, πάνω από 250 χιλ.)  η εγκύκλιος δίνει στον παλιό του σύλλογο τους μισούς βαθμούς από όσους θα κερδίσει στα διάφορα πρωταθλήματα,  για τρία χρόνια.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να εντάξετε στην ίδια κατηγορία των παραγράφων  {3 και 4(α) , 4(β) του άρθρου 5} και μία παράγραφο για  τους αθλητές που μεταγράφονται λόγω εγγραφής τους σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής  με τη συναίνεση του συλλόγου τους ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.  

Θεσσαλονίκη 18-10-11

Με τιμή

Δρ. Κατσίκας Φώτιος

Προπονητής Στίβου.

print

Written by