Νέα – Ανακοινώσεις – Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επειδή αρκετοί γονείς μας ρωτούν, σας πληροφορούμε:
Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ,  πρέπει ο εγγραφόμενος:

  1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία εννέα  (9) ετών
  2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, ή αλλοδαπής ομοσπονδίας στον ίδιο κλάδο άθλησης.
  3. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα  υπογράφεται από αυτόν και αν πρόκειται για ανήλικο …
print

Written by