ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 :  Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου όλα τα γκρουπ και Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου (όσοι απουσίαζαν από τη φωτογράφηση των γκρουπ