ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ TEST-ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (1999 – 2004)

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα των ΤΕΣΤ-ΑΓΩΝΩΝ των παιδιών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ (1999 μέχρι και 2004), που αγωνίστηκαν την εβδομάδα 10/14.2.14 σε έξι αντιπροσωπευτικά αγωνίσματα.

Η κατάταξη έγινε με βάση την ταχύτητα των αθλητών.  (Με βάση κάποια άλλη ικανότητα π.χ. αντοχή, η κατάταξη θα ήταν διαφορετική…).

Οι μικρότεροι (2004-2003) δεν ακολουθούν από τώρα εξειδίκευση αλλά εντάσσονται στις σχετικές «ομάδες αγωνισμάτων» π.χ. Δρόμοι ταχύτητας και άλματα, Ρίψεις, δρόμοι αντοχής κ.ά. Στις ομάδες αυτές μαθαίνουν και δοκιμάζονται σε όλα τα συγγενή αγωνίσματα. Αργότερα με βάση τον πορεία του παιδιού θα ακολουθήσει το αγώνισμα που του «ταιριάζει» περισσότερο.

Για την ένταξη στην «ομάδα αγωνισμάτων» θα ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις στα «ΤΕΣΤ», που είναι πιο κοντά στις ικανότητες  που απαιτούν οι συγκεκριμένες ομάδες αγωνισμάτων (π.χ. ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, κ.ά.).

Παράλληλα, οι προπονητές θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για την «ομάδα των αγωνισμάτων» που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε αθλητής, ανάλογα με τις επιδόσεις του, τα ιδιαίτερα σωματικά του χαρακτηριστικά, τις ψυχικές του αρετές αλλά και την προτίμηση του ιδίου του παιδιού.

Οι αθλητές/τριες από ΠΠ/Β και μεγαλύτεροι (2002-2001), για τους οποίους έχουν σχηματίσει άποψη οι προπονητές τους, θα ακολουθούν μία φορά την εβδομάδα το πρόγραμμα των προπονητών των ειδικών αγωνισμάτων. Βασική προϋπόθεση να ενταχθούν σε ομάδα ειδικών αγωνισμάτων είναι να έχουν μάθει και να εκτελούν σωστά όλες τις βασικές ασκήσεις του στίβου και ιδιαίτερα των  αγωνισμάτων για τα οποία πρόκειται να ειδικευτούν.

Όσοι έχουν ελλείψεις σε κάποιο στοιχείο (π.χ. ταχύτητα, η δύναμη, ή …) που απαιτείται για την ένταξή τους στην ομάδα, παραμένουν στο γκρουπ τους και καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες να βελτιωθούν μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο και στην ικανότητα που υστερούν.

Οι μικρότεροι παραμένουν στα γκρουπ και ασχολούνται με όλα τα αγωνίσματα τα οποία σταδιακά γνωρίζουν σε παιγνιώδη μορφή.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ.

print

Written by