ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 5000 Μ. – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΑΣΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 5000 Μ. – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Από την οργανωτική επιτροπή του «Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου» μας έστειλαν μήνυμα ότι θέλουν από τους δρομείς που είναι μαθητές:  1) Υπεύθυνη δήλωση γονέα, που τρέπει να υπογράψει ο κηδεμόνας (Βλέπετε ΕΝΤΥΠΟ) και 2) βεβαίωση της μαθητικής τους ιδιότητας (Φωτοτυπία του μαθητικού πάσο ή βεβαίωση σπουδών).
Τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων υπογεγραμμένες και τις φωτοτυπίες της βεβαίωσης μαθητικής ιδιότητας (μαθητικού πάσο ή βεβαίωσης σπουδών), παρακαλείστε να τις παραδώσετε στην προπονήτρια κ. Σοφία Γκοτζαμάνη το συντομότερο δυνατόν.

print

Written by