Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Με την απουσία μας από τη «βάση των δεδομένων» η ενημέρωση της σελίδας μας έκανε μια «κοιλιά». Επανήλθαμε και σας ενημερώνουμε για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τόσο στο σύλλογό μας όσο και στην εν γένει δραστηριότητα του Στίβου. Για να καλύψουμε όλα τα τρέχοντα θα είμαστε «Λακωνικοί» (μόνο τα βασικά και απαραίτητα).

print

Written by