ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «KIDS» – Ζ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ

Ακολουθούμε τη δική μας Φιλοσοφία.  Ό,τι κάνουμε θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα καμωμένο, αλλιώς δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει διάθεση