Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Για τους φίλους Κριτές Στίβου.
Κριτής που δεν έχει «μελετήσει» ή έστω, δεν έχει διαβάσει μια φορά, τις επεξηγήσεις των κανονισμών της IAAF, που λεπτομερώς περιγράφονται στο έντυπο THE REFEREE … δε σέβεται το λειτούργημά του.

print

Written by