ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΣΠΣΒΕ – ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ

Από το  ΣΠΣΒΕ πήραμε το παρακάτω ενημερωτικό, το οποίο και σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση σας.

Θεσσαλονίκη 5-9-2017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΒΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο

Αρ. Πρωτ.:26
Προς: Μέλη

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Π.Σ.Β.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 σε πολύ καλό κλίμα, έπειτα από αίτημα του Δ.Σ. του Σ.Π.Σ.Β.Ε., συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ιούλιο Συναδινό.

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Σ.Β.Ε. εξέφρασε αρχικά (λόγω του σοβαρού έκτακτα επίκαιρα χαρακτήρα του) την έντονη ανησυχία για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του ελαστικού τάπητα στο βοηθητικό του Καυτανζογλείου Σταδίου.

Τονίσαμε τους προβληματισμούς των συναδέλφων προπονητών για την προετοιμασία των αθλητών-τριών τους και τα άμεσα και οξυμένα προβλήματα που δημιουργούνται.

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. του Σ.Π.Σ.Β.Ε. (με δεδομένο το σύνολο των αιτημάτων που έχει καταθέσει στην πολιτική ηγεσία) έθεσε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους προπονητές:

 -Επίστρωση του βοηθητικού γηπέδου του Καυτανζογλείου Σταδίου μ ΄ελαστικό τάπητα.

 -Αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του Κεντρικού Καυτανζογλείου Σταδίου.

 -Εξοπλισμός του Καυτανζογλείου Σταδίου.

 -Επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών (άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος).

 -Απόσπαση των Συναδέλφων από  το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην Γ.Γ. Αθλητισμού.

-Πρόγραμμα Kid’s Athletics.

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. Αθλητισμού:

– Aνέφερε για το χρονοδιάγραμμα της επίστρωσης του ελαστικού τάπητα ότι στο επόμενο 20ήμερο θα έρθει το υλικό από την  από την Γερμανική κατασκευάστρια εταιρία.

Διαβεβαίωσε ότι έχουν εκταμιευθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου και ότι στις 1 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η επίστρωση του ελαστικού τάπητα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου.  Ο χλοοτάπητας του κεντρικού θα παραδοθεί μετά την έγκριση των αρμοδίων για την καταλληλότητα  χρήσης.

 Έχει δοθεί εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες της Γ.Γ. Αθλητισμού να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη της αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

–      Για τον εξοπλισμό του Καυτανζογλείου Σταδίου ο Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Συναδινός Ιούλιος κατανόησε την αναγκαιότητα καιήταν θετικός.

–     Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση και κατανόηση των προβλημάτων και τόνισε την προώθηση τους άμεσα.

–       Για την απόσπαση στην Γ.Γ. Αθλητισμού ανέφερε ότι έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της Γ.Γ.Αθλητισμού, καθώς επίσης και ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ.Βασιλειάδης Γεώργιος ενημέρωσε τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο Γαβρόγλου για την σοβαρότητα του θέματος και αναμένονται οι άμεσες ενέργειες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

–      Για τα kid’s Athletics ήταν θετικός για  την υλοποίηση του προγράμματος αλλά τόνισε ό,τι είναι αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ      Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

print

Written by