ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ … ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΑΣ

Ένα από τα αδύνατα σημεία  στη διοίκηση του Καυτανζογλείου, όπως και σε κάθε άλλο φορέα που τον διοικούν πολυμελείς επιτροπές, είναι η χρονοβόρα διαδικασία των αποφάσεων.

Όλα τα προβλήματα του σταδίου δεν είναι για την επιτροπή διοίκησης, δεν είναι τόσο σοβαρά. Υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούσε να λύσει, σε διάστημα ωρών, η δραστήρια Διευθύντρια κ. Χριστίνα Κυριακίδου.

Ο λόγος που ακόμη και τα πιο απλά προβλήματα του σταδίου χρονίζουν είναι  οι περιορισμένες αρμοδιότητες  που η επιτροπή διοίκησης δίνει στον εκάστοτε Διευθυντή του Σταδίου.

Δώστε τη δύναμη των αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του σταδίου στη διευθύντρια.  Δώστε της τη δύναμη έστω να τυπώσει έναν  κανονισμό λειτουργίας για τους χώρους αρμοδιότητας του σταδίου π.χ. για τον περιμετρικό στίβο όπου κάθε απόγευμα γίνεται ο χαμός!

Δώστε της τη δύναμη να τοποθετήσει μία πλακέτα με οδηγίες χρήσης του περιμετρικού διαδρόμου (όπως έχετε και για τη λειτουργία του σταδίου στην είσοδο δίπλα από το κυλικείο).

Πολλά καθημερινά μικροπροβλήματα θα είχαν λυθεί εάν τοποθετούσατε  κατά μήκος του περιμετρικού διαδρόμου 5-6 οδηγίες-κανόνες χρήσης του.

Το να μαζεύονται 3-4 φίλοι και να περπατούν ο ένας δίπλα στον άλλο σε όλο το μήκος του διαδρόμου, εμποδίζοντας όσους τρέχουν, σίγουρα θα μπορούσε να λυθεί εάν υπήρχαν κάπου 5-6 γραμμένοι κανόνες. π.χ.

  1. Οι περιπατητές βαδίζουν στο εξωτερικό του διαδρόμου.
  2. Δεν βαδίζουμε ο ένας δίπλα στον άλλον πολλοί,  καταλαμβάνοντας όλο το πλάτος του διαδρόμου.
  3. Όσοι τρέχουν χρησιμοποιούν το εσωτερικό τμήμα του διαδρόμου.
  4. Τις ώρες αιχμής, μπροστά στο κυλικείο: Να τοποθετηθούν κορδέλες που να υπενθυμίζουν στους αθλητές και γονείς που έρχονται για προπόνηση ότι δεν πρέπει να στέκονται επάνω στο διάδρομο που τρέχουν ή βαδίζουν. κ.α.

Το καλό είναι ότι η κ. διευθύντρια έχει ήδη καταγράψει τους κανόνες και η τοποθέτηση ενός ή δύο πινάκων περιμετρικά του διαδρόμου είναι το πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να δώσει το πράσινο για τα 20 ή 30 ευρώ που θα χρειαστούν. Ε!

Επιτροπή Διοίκησης, λύστε τα χέρια της Διευθύντριας για να ρυθμίζει τα της λειτουργίας του σταδίου. Δώστε της το πράσινο να μπορεί να υλοποιεί τις αποφάσεις για τα τρέχοντα μικροπροβλήματα του σταδίου.

print

Written by