ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. (πράξη 146/05-02-18), καλεί τα Μέλη του συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 17-3-18* και ώρα  19.30 στην αίθουσα Τύπου του Καυτανζογλείου Σταδίου,  με θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1-1-17/31-12-17
  3. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-17/31-12-17
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 1-1-17/31-12-17
  5. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.
  6. Προϋπολογισμός 2018
  7. Έγκριση προϋπολογισμού 2018
  8. Διαγραφή Μελών – Εγγραφή νέων Μελών.
  9. Προτάσεις Δ.Σ. για τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού.

* Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί τη Δευτέρα  19-3-18 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

print

Written by