ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ – ΕΛΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ -ΓΙΝΕ «ΜΕΛΟΣ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ενημερωτικό σημείωμα, σχετικό με τη δομή και τη λειτουργία του συλλόγου, για την «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» του ΑΣ ΡΗΓΑΣ (τους γονείς και κηδεμόνες των αθλητών αλλά και τους φίλους του συλλόγου).

Ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ είναι Ερασιτεχνικός  (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ) Αθλητικός σύλλογος, ο οποίος διοικείται από τα εκλεγμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο “Τακτικά” του Μέλη.
Τα πάντα για τη Διοίκηση αλλά και τη λειτουργία του συλλόγου ορίζονται από:
1.  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
2.  ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ……………..
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9μελές) συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία και τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.
Πλην του προέδρου τα υπόλοιπα οκτώ (8) μέλη μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εφόρου. Ακόμη, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ορισθεί έφορος και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
………………….

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γίνονται τα μέλη του συλλόγου (Άρθρο 4 του καταστατικού) με ΑΙΤΗΣΗ προς το Δ.Σ. (θα την βρείτε στο τέλος του κειμένου) και έγκριση από αυτό.

  1. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στο Δ.Σ. του συλλόγου.
  2. Παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και υποβολής προτάσεων.
  3. Σε όσα ενεργά μέλη δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) στο σύλλογο, τους κοινοποιούνται οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. για την ενημέρωσή τους.
    ……………………..
    ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σε κάθε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, γίνεται πρόταση από το Δ.Σ. διαγραφής των μελών που δεν είναι ταμιακά τακτοποιημένα για δύο  συνεχόμενα χρόνια (ετήσια συνδρομή 10 ευρώ).

ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ (43) 18.2.18

Θέλεις να είσαι κοντά στο σύλλογο, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να γίνεις Μέλος του Συλλόγου, συπήρωσε την παρακάτω αίτηση και στείλε την στο e-mail  του συλλόγου fotkatsi@phed.auth.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 18-2-2018

print

Written by