ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέχρι 30.6.2021

Ο νόμος 4778/19-2-21 Τ.Α. ΦΕΚ 26 στο άρθρο 45 παρ. 5, παρατείνει τις θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών Ενώσεων από τη λήξη τους έως τις 30.6.2021.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣ. Αναβολή Εκλογών μέχρι 30.6.21

print

Written by