«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ» ΠΑΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΚΤΗ

Ενεργοποιήθηκε και το ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. «οι αθλητές του επί κοντώ να συνεισφέρουν μερικώς στην αγορά των κονταριών που θα χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν».

  1. Η αρχή έγινε από Μέλη του Δ.Σ. και φίλους του συλλόγου των οποίων η οποιαδήποτε  προσφορά είναι ευπρόσδεκτη.
  2. Στην ίδια κατηγορία –της οποιασδήποτε προσφοράς– εντάσσονται και οι παλαιοί αθλητές του επί κοντώ (πάσα προσφορά δεκτή).
  3. Οι νέοι αθλητές που θα επιλεγούν και θα θελήσουν να ασχοληθούν σοβαρά με το επί κοντώ, θα πρέπει να συμπληρώσουν -σε δόσεις- το ποσό για  την αγορά ενός μικρού κονταριού που θα αγοραστεί ειδικά για τον καθένα (στα μέτρα του).
  4. Καθιερώνεται δόση των 50 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των δόσεων θα καθοριστεί ανάλογα με το κόστος των κονταριών.
  5. Στόχος του συλλόγου είναι να αγοράσουμε 10 κοντάρια τα οποία θα είναι αποκλειστικά για αρχάριους αθλητές. Μετά την οριστική επιλογή των νέων αθλητών για τα γκρουπ των επικοντιστών (ΑΡΧΑΡΙΟΙ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ) και ανάλογα με τα έξοδα, θα καθοριστεί το ακριβές ποσό για τους νέους αθλητές.
  6. Τονίζουμε ότι εάν κάποια οικογένεια είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση το θέμα των δόσεων θα ρυθμιστεί με απόφαση του Δ.Σ.
  7. Γι’ αυτό εξ άλλου βοηθούν οικονομικά οι φίλοι, τα  μέλη του συλλόγου και τα μέλη του Δ.Σ. (που δεν κάνουν επί κοντώ τα παιδιά τους).
  8. Η προσπάθεια ξεκινάει με ΜΟΤΟ το: Όσοι μπορούν βοηθούν στην αγορά των κονταριών και όσοι δεν μπορούν … ό,τι μπορούν και όταν μπορέσουν.
  9. Είναι φιλοσοφία του συλλόγου αλλά και απόφαση του Δ.Σ., κανένα παιδί που έχει τα προσόντα να κάνει επί κοντώ δεν θα αποκλειστεί επειδή η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν επιτρέπει και έξοδα για την αγορά κονταριού.

 

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείχνει τις προσφορές φίλων, μελών και αθλητών του συλλόγου στο "ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ". Για τους αθλητές που "ΘΕΛΟΥΝ και θα ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ" να κάνουν επί κοντώ, θα αγοραστεί κοντάρι στα "μέτρα τους" το οποίο και θα πρέπει να πληρώσουν σε (χ)* μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ.

* Το ακριβές ποσό για κάθε κοντάρι (σύνολο εξόδων δια του αριθμού των κονταριών), θα ανακοινωθεί με την εξόφληση των κονταριών .
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΠΡΟΣΦΟΡΑΔΟΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡ.
ΣΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣΝΑΙΧ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΝΑΙΧ
ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΦΙΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣΝΑΙΧ
print

Written by