ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

Με το σκεπτικό να γλυτώσουμε τον αυριανό χειριστή της ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΣ ΡΗΓΑΣ από τις κάθε δύο χρόνια επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις, δημιουργήσαμε μία σελίδα ειδικά για τις ΕΚΛΟΓΕΣ που θα βρίσκεται: Από την πρώτη σελίδα  πατάμε  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΕΚΛΟΓΕΣ.  Περισσότερα . . .