ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΣΕΓΑΣ στη Γ.Σ. των αντιπροσώπων των μελών συλλόγων, της 26ης Νοεμβρίου αποφάσισε αναστολή δραστηριοτήτων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Επίσης αποφάσισε να