ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7.12.12

Επιτέλους, να δούμε και απόψεις να διίστανται και να χρειάζεται η προσφυγή στην ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. για να ληφθεί απόφαση. Το χθεσινό Δ.Σ. ασχο