ΕΡΩΤΩ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΗ Α.

ΑΚΟΥΩ –ΜΑΘΑΙΝΩ – ΕΡΩΤΩ και  θέλω απαντήσεις,  για να μαθαίνουν μαζί με εμένα και όσοι δεν μπορούν να δουν τα όσα παίζονται … «κάτω από το τραπέζι»!

κ.ΤΟΜΠΟΥΛΗ Αναστάσιε, κ.  Πρόεδρε της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης:

  1. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης με τους 42 συλλόγους!  ΕΧΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ (Τ.Σ.);
  2. Κάποτε (π.χ. επί προεδρίας του κ. Γάκη στην  ΕΑΣ), για τη θέση του Τ.Σ. απευθύνθηκε  «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» τώρα –επί του κ. Τομπούλη- τί γίνεται…;
  3. Πώς (θα γίνει) η πλήρωση της θέσης;
  4. Θα έχουν το δικαίωμα όσοι προπονητές ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου;
  5. Αν ΗΔΗ έχει γίνει! – Πότε και πώς θα το μάθουν οι σύλλογοι  (τα μέλη που εκπροσωπείτε);

Ο ΕΡΩΤΩΝ
Κατσίκας Φώτιος

print

Written by