25.9.2020 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΚΡΟΥΠ

18:00     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

18:10     ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (5) ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΟΡΤΟ

18:20     ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Αναπηδήσεις, χέρια, μέση, πόδια). Στο έδαφος Ασκήσεις εμποδίου.

18:40     ΔΡΟΜΙΚΑ (SKIPPING, ΦΤΕΡΝΕΣ, ΜΥΤΕΣ, κλπ.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ εμπόδια:    ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏   3 επαναλ.

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥ:   ⓪   ⓪   ⓪   ⓪   ⓪   ⓪     Πιατάκια, 3 επαναλ.


18:50   ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΡΟΥΠ

1ο ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΛΑΙΟΙ (ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ)

2Ο ΓΚΡΟΥΠ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ)


19:00     1Ο ΓΚΡΟΥΠ  ΕΜΠΟΔΙΑ  (οι γνώστες περάσματος  εμποδίων)  (σε 15 λεπτά αλλαγή)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  1- ΛΑΖΑΡΟΣ.

ΑΓΟΡΑ + :                   │                      ┘      ┘      ┘      ┘ (13)  7.5, 8.0, 8.5

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΜΙΚΡΟΙ:  │                     ┘      ┘      ┘     ┘       (13) 7.0, 7.5,

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  2
ΜΙΚΡΟΙ : ┘ ┘ ┘ ┘ ┘  ┘  ┘  ┘  (ΑΠΟΣΤΑΣΗ  1μ.)   Περπάτημα  1ο πόδι (Α,Δ), από (2)

2ο πόδι (Α,Δ), από (2),    από πάνω (Α,Δ) από (2)

1 – 2 Περάσματα (πόδι επιλογής) :               ┘     ┘     ┘    ┘   απόσταση (10) 6.5, 7.0, 7.5


19:00        2Ο ΓΚΡΟΥΠ  (Αρχάριοι και Μικροί).   ΥΨΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   3    Νίκος

ΑΓΟΡΑ +                 ΕΥΡΕΣΗ ΦΟΡΑΣ (6) ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΙ, ΑΛΜΑΤΑ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΠΗΧΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 4.  Κοσμάς

ΚΟΡΙΤΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΟΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ,  ΤΡΕΞΙΜΟ ΦΟΡΑΣ σε καμπύλη (στροφή διαδρόμου)

ΑΛΤΙΚΕΣ (φτάνω μπάλα)


                         

ΑΝΤΟΧΗ (Προπονητές εκκίνηση, … τερματισμός)

19:35    

1Ο  ΚΑΙ 2Ο ΓΚΡΟΥΠ ΜΑΖΙ.  Προετοιμασία για Τεστ Cooper:

ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ:               2 ½  ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΥΘΜΟ (1000μ.)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΚΡΟΙ                            2      ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΥΘΜΟ

 

9:45  

ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ:               5 ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΥΘΜΟ        (2.000μ.)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΚΡΟΙ                            4      ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΥΘΜΟ


ΟΡΓΑΝΑ: 

8   Κανονικά εμπόδια  για συχνότητες       

8   πλαστικά εμπόδια,

Πιατάκια ΟΛΑ,

1  Κοντάρι με μπάλα να κρέμεται σε δίχτυ ή σακούλα.

10   Ατομικά στρωματάκια για γέφυρες στο Ύψος.

1 Λάστιχο για ύψος,   πήχης από φυλάκιο ή κάτω από το στρώμα.

 

print

Written by