ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Με αφορμή κάποια Θετικά κρούσματα Covid-19 που εμφανίστηκαν στο Στάδιο, και για την καλύτερη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων, κοινοποιούμε τις οδηγίες που εστάλησαν στους συλλόγους.
Επικαιροποιημένες_οδηγίες_ελέγχων_και_διαχείρισης_κρούσματος_COVID-19_08_09_2021

Παρακαλούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι να τηρούν τα «ΜΕΤΡΑ» και τους γονείς και κηδεμόνες των αθλητών που παρουσιάζουν «ύποπτα» συμπτώματα έστω και ελαφρά, να ελέγχουν την κατάσταση κάνοντας τα προβλεπόμενα τεστ και

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

 • Να κρατούν το παιδί τους στο σπίτι,
 • ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ τους Φορείς (Σχολείο, Σύλλογο, κ.α.)
 • Να αναφέρουν, το πότε βρέθηκε το κρούσμα, σε μεμονωμένο έλεγχο (πχ. λόγω συμπτωμάτων) ή σε προληπτικό έλεγχο της ομάδας.

Για την περίπτωση του ΑΣ ΡΗΓΑΣ

 • Να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τον προπονητή του παιδιού τους ή/και
 • Τον υπεύθυνο Covid-19  του συλλόγου. (Υπεύθυνος Covid-19  είναι ο κ. Κατσίκας Φώτιος, 6932626625, fotkatsi@phed.auth.gr)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (1)  24/11/2021 – ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

 • Η ομάδα μπαίνει σε αυξημένη ενεργητική επιτήρηση και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 (εφόσον το κρούσμα βρέθηκε σε μεμονωμένο έλεγχο και όχι στον προληπτικό της ομάδας).
 • Σας επισημαίνουμε πως στα επιπλέον τεστ λόγω του κρούσματος, υποβάλλονται και οι εμβολιασμένοι, όχι όμως οι νοσήσαντες 6μήνου.
 • Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον πρόκειται για αθλητές (με δελτίο της ομοσπονδίας).

O προπονητής και οι λοιπές στενές επαφές που δεν διαθέτουν δελτίο αθλητή, ακολουθούν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ

 •  Οι προπονήσεις δεν σταματάνε καθώς θα κάνετε το επιπλέον testing που προβλέπεται στις οδηγίες ανά 3 ημέρες.

Στη περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα να μην εφαρμοστεί ο επιπλέον έλεγχος των αθλητών-στενών επαφών κρούσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2., που δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των προπονήσεων και αγώνων, τότε αντί της αυξημένης ενεργητικής επιτήρησης, γίνεται αναστολή προπονήσεων για 10 ημέρες και όλες οι στενές επαφές ακολουθούν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό

 •  Ακόμη, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης θα πρέπει να προχωρήσει σε εργασίες απολύμανσης/καθαρισμού της εγκατάστασης πριν δοθεί πάλι σε χρήση.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (2)  8/12/2021  – ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

 •  Όσοι προπονήθηκαν μαζί του μέχρι και 4 ημέρες πριν την διάγνωση μπαίνουν σε αυξημένη ενεργητική επιτήρηση για 10 ημέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει σε προηγούμενη επικοινωνία.
 •  Στην αλληλογραφία με την Επιτροπή σε περίπτωση κρούσματος, αρκεί μια ενημέρωση για το πότε βρέθηκε το κρούσμα, σε μεμονωμένο έλεγχο (πχ. λόγω συμπτωμάτων) ή στον προληπτικό της ομάδας.
print

Written by